Florisatus Fine Books, Manuscripts & Musicalia
.

Edwin Bloemsaat

Biografie

Reeds gedurende mijn studietijd in Groningen (ik begon met Klassieke talen en studeerde af in de studierichting Mediaevistiek) verzamelde ik zelf mooie, oude boeken en werkte ik als student vele jaren in het antiquariaatswezen en maakte ik beschrijvingen voor veilingcatalogi. Ook na mijn studie heb ik steeds met oude, kostbare en inhoudelijk interessante boekenmaterie mogen werken, eerst als beschrijver bij de STCN (Short Title Catalogue Netherlands) en daarna 5 jaar bij Antiquariaat Brinkman in Amsterdam. Omdat het dagelijkse reizen in de spits me steeds meer tegen begon te staan, wilde ik een werkzaamheid dichter bij huis, een eigen zaak beginnen was het plan: dat is gelukt en nu kan ik al mijn tijd en energie in zinvol beschrijf- en researchwerk steken en me geheel aan mijn passie voor boeken en hun achtergrond wijden.